تخصص در علم الرمل

الرمال دانش مخفی بزرگی است که هر آنچه را که ما می خواهیم بدانیم آشکار می کند. نقطة رمال روح رمال است که فرمول واقعی و باطن پشت این 16 اشکال است. این اولین بار در تاریخ جهان است که شخصی در وب سایتی در "احکام النقطه" می نویسد، جایی که میلیون ها و میلیاردها نفر در مورد آن مطالعه می کنند Read more [...]

Ramal Tables | علم الرمل جدول | Part 2

It has been said that all this knowledge is based on 28 tables. Which are used in their own place according to the question. Experts have described these 28 tables, they are being published here for the seekers of this knowledge. However, many things are still hidden in these tables which are kept hidden and its knowledge is given only to the right student.   Read more [...]